Yksityisyyden suoja & evästekäytäntö

Tämä sivusto kerää joitakin käyttäjien henkilötietoja.

Tietojenkäsittelyn omistaja

Mehiläis hoito Laterza
St. Francis -katu 26/G 74011 Castellaneta (TA)
KÄVI KOULUA PIVA: 01808340739
Puhelin: 39 0999647729

Omistajan sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän verkkosivuston keräämiin henkilötietoihin joko itsenäisesti tai kolmannen osapuolen kautta ovat: nimi; sähköposti; Evästeet; Käyttötiedot.

Täydelliset tiedot kustakin kerätystä tietotyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön erityisissä osissa tai ennen tietojen keräämista näytettäviä erityisiä tiedotustekstejä.
Henkilökohtaiset tiedot voi antaa vapaasti tai, jos kyseessä on käyttötiedot, automaattisesti kerätä käytön aikana tämän sivuston.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston vaatimat tiedot ovat pakollisia. Jos kieltäydyt ilmoittamasta heille, tämän verkkosivuston voi olla mahdotonta tarjota Palvelua. Tapauksissa, joissa tämä verkkosivusto ilmoittaa tiettyjä tietoja valinnaisiksi, Käyttäjät voivat vapaasti pidättäytyä antamasta tällaisia tietoja ilman, että sillä olisi vaikutusta Palvelun saatavuuteen tai sen toimintaan.
Käyttäjiä, jotka ovat huolissaan siitä, mitä tietoja tarvitaan, kehotetaan ottamaan yhteyttä Haltijaan.
Tämän verkkosivuston tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – mahdollisen käytön tarkoituksena on tarjota pyytämäsi Palvelu tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä kuvattujen lisätarkoitusten lisäksi, jos se on saatavilla.

Olet vastuussa tämän verkkosivuston kautta saaduista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja varmistat, että sinulla on oikeus välittää tai levittää niitä vapauttaen Haltijaa kaikesta vastuusta kolmansille osapuolille.

Miten ja missä kerättyjä tietoja käsitellään

Miten sitä hoidetaan

Haltija ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen henkilötietojen luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen tai tuhoamisen.
Hoito suoritetaan tietokone- ja/tai telemaattisten työkalujen avulla, organisatorisilla tavoilla ja logiikalla, jotka liittyvät läheisesti aiottuun tarkoitukseen. Haltijan lisäksi joillakin tapauksissa muilla tämän verkkosivuston organisaatioon osallistuvilla osapuolilla (hallinnolliset, kaupalliset, markkinointi-, oikeudelliset, järjestelmänvalvojat) tai ulkopuolisilla yksiköillä (kuten kolmannen osapuolen teknisillä palveluntarjoajilla, postikuriireilla, hosting-palveluntarjoajilla, IT-yrityksillä, viestintävirastoilla) voi olla pääsy tietoihin, jotka myös nimitetään tarvittaessa omistajan kohtelusta. Päivitettyä esittäjien luetteloa voi aina pyytää hoidon omistajalta.

Hoidon oikeusperusta

Omistaja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • Olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen; Huomautus: Joillakin lainkäyttöalueilla Haltijalla voi olla oikeus käsitellä henkilötietoja ilman sinun tai muun alla mainitun oikeusperustan suostumusta, kunnes kieltäydyt tällaisesta kohtelusta. Tämä ei kuitenkaan ole voimassa, jos henkilötietojen käsittelystä säädetään euroopan henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä;
 • Käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi ja/tai ennen sopimuksen tekoa toteutettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi;
 • käsittely on tarpeen haltijan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;
 • yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, johon Haltija on sijoittanut;
 • haltijan tai kolmansien osapuolten oikeutetun edun tavoittelu.

Omistajaa on kuitenkin aina mahdollista pyytää selventämään kunkin käsittelyn konkreettista oikeusperustaa ja erityisesti täsmentämään, perustuuko käsittely sopimukseen perustuvaan lakiin vai onko se tarpeen sopimuksen tekemiseksi.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipisteissä ja missä tahansa muussa paikassa, jossa hoitoon osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Saat lisätietoja omistajalta.
Henkilötietojasi voidaan siirtää toiseen maahan kuin kotimaahan. Lisätietoja käsittelyn sijainnista on henkilötietojen käsittelyä käsittelevässä kohdassa.

Sinulla on oikeus saada tietoja tietojen siirron oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolelle tai kansainvälisen julkisoikeuden kansainväliselle järjestölle tai kahdesta tai useammasta maasta, kuten YK:sta, sekä haltijan tietojen suojaamiseksi toteuttamista turvatoimista.

Voit tarkistaa, onko jokin juuri kuvatuista siirroista tutustumalla tämän asiakirjan osioon henkilötietojen käsittelyn yksityiskohdista, tai pyytää haltijalta lisätietoja ottamalla yhteyttä avaushetkellä lueteltuihin tietoihin.

Säilytysaika

Tietoja käsitellään ja säilytetään niiden tarkoitusten edellyttämän ajan, jota varten ne on kerätty.

Siksi:

 • Haltijan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimuksen täytäntöönpano on saatettu päätökseen.
 • Haltijan oikeutetusta edusta johtuviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes kyseinen etu on täytetty. Voit saada lisätietoja Haltijan oikeutetusta edusta tämän asiakirjan asianomaisissa osissa tai ottamalla yhteyttä Haltijaan.

Kun käsittely perustuu suostumukseesi, Haltija voi säilyttää henkilötietoja pidempään, kunnes suostumus peruutetaan. Lisäksi Haltija voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidemmän aikaa lakisääteisen velvoitteen tai viranomaisen määräysten mukaisesti.

Säilytysajan päätyttyä henkilötietosi poistetaan. Tämän vuoksi oikeutta tutustua tietoihin, poistaa, oikaista ja siirtää tietoja ei voida enää käyttää kyseisen määräajan päättyessä.

Kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojasi kerätään, jotta Haltija voi tarjota Palvelua, täyttää lakisääteiset velvoitteet, vastata pyyntöihin tai täytäntöönpanotoimiin, suojata oikeuksiasi ja etujasi (tai käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia), havaita kaiken haitallisen tai vilpillisen toiminnan sekä seuraaviin tarkoituksiin: Pääsy kolmannen osapuolen palveluiden tileihin, Kommentoi sisältöä, Ota yhteyttä käyttäjääsi, Tilastoihin ja alustaan ja isännöintipalveluihin.

Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja käsittelyn tarkoituksesta ja kuhunkin tarkoitukseen käsiteltävien henkilötietojen tarkoituksesta, voit viitata "Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot" -osioon.

Facebook-käyttöoikeudet, joita tämä sivusto edellyttää

Tämä sivusto saattaa edellyttää tiettyjä Facebook-käyttöoikeuksia, joiden avulla voit suorittaa toimintoja Facebook-tililläsi ja kerätä siitä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot. Tämän palvelun avulla tämä sivusto voi muodostaa yhteyden facebook-yhteisöpalveluun Facebookiin.

Lisätietoja seuraavista käyttöoikeuksista on Facebookin käyttöoikeuksien dokumentaatio ja vuoden lopussa tietosuojakäytäntö – Facebook.

Tarvittavat käyttöoikeudet ovat seuraavat:

Perusasiat

Facebookiin rekisteröityjen käyttäjien perustiedot sisältävät yleensä seuraavat tiedot: tunnus, nimi, kuva, sukupuoli ja lokalisointikieli sekä joissakin tapauksissa Facebook "Ystävät". Jos olet julkistanut lisätiedot, ne ovat saatavilla.

Pääsy yksityisiin tietoihin

Mahdollistaa pääsyn yksityisiin tietoihin sinun ja ystävien.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien palvelujen avulla:

 • Pääsy kolmansien osapuolten palveluiden tileihin

  Tämäntyyppisten palveluiden avulla tämä verkkosivusto voi ottaa tietoja tileiltäsi kolmannen osapuolen palveluihin ja suorittaa toimia niiden kanssa.
  Näitä palveluja ei aktivoida automaattisesti, mutta ne edellyttävät nimenomaista lupaasi.

  Pääsy Facebook-tiliisi (Facebook, Inc.)

  Tämän palvelun avulla tämä sivusto voi muodostaa yhteyden facebookin facebook-tiliisi.

  Tarvittavat käyttöoikeudet: Yksityisten tietojen käyttö. Hoidon sijainti: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö. Privacy Shield aihe.

 • Sisällön kommentoiminen

  Kommenttipalveluiden avulla käyttäjät voivat tehdä ja kommentoida tämän verkkosivuston sisältöä.
  Käyttäjät voivat omistajan päättämällä asetuksista riippuen myös jättää kommentin nimettömänä. Jos käyttäjä on julkaissut henkilötiedot, sitä voidaan käyttää samaa sisältöä koskevien huomautusilmoitusten lähettämiseen. Käyttäjät ovat vastuussa kommenttiensa sisällöstä.
  Jos kolmannen osapuolen palautepalvelu on asennettu, se voi kerätä liikennetietoja sivuilta, joihin kommenttipalvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisisitä kommenttipalvelua.

  Suoraan hallittu kommentti järjestelmä (tämä sivusto)

  Tällä sivustolla on oma sisällön kommentointijärjestelmä.

  Käsitellyt henkilötiedot: nimi.

 • Ota sinuun yhteyttä

  Postituslista tai uutiskirje (tämä sivusto)

  Kun olet rekisteröitynyt postituslistalle tai uutiskirjeeseen, käyttäjän sähköpostiosoite syötetään automaattisesti luetteloon yhteystiedoista, joihin voidaan lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät myös kaupallisia ja myynninedistämiseen liittyviä tietoja, jotka liittyvät tähän sivustoon. Sähköpostiosoitteesi voidaan myös lisätä tähän luetteloon rekisteröitymisen seurauksena tällä verkkosivustolla tai ostoksen tekemisen jälkeen.

  Henkilötiedot käsitellään: sähköposti.

 • Alusta- ja isännöintipalvelut

  Nämä palvelut on tarkoitettu tämän verkkosivuston keskeisten osien isännöinnille ja käyttämiselle, mikä mahdollistaa tämän verkkosivuston toimittamisen yhdestä alustasta. Nämä alustat tarjoavat omistajalle laajan valikoiman työkaluja, kuten analyyttisiä työkaluja, käyttäjien rekisteröinnin hallinta, kommenttien ja tietokannan hallinta, sähköinen kaupankäynti, maksujen käsittely, jne. Näiden työkalujen käyttöön kuuluu henkilötietojen kerääminen ja käsittely.
  Jotkin näistä palveluista toimivat maantieteellisesti hajallaan olevien palvelimien kautta eri paikoissa, mikä vaikeuttaa henkilötietojen tallennuspaikan selvittämispaikan määrittämista.

  WordPress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com on Automattic Inc:n tarjoama alusta. jonka avulla Omistaja voi kehittää, käyttää ja isännöidä tätä verkkosivustoa.

  Käsiteltävät henkilötiedot: palvelun tietosuojakäytännössä määritellyt erityyppiset tiedot. Hoidon sijainti: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

 • Tilastot

  Tämän osan sisältämien palveluiden avulla hoidon omistaja voi seurata ja analysoida liikennetietoja ja seurata käyttäytymistäsi.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics on Google LLC:n ("Google") tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google käyttää kerättyjä henkilötietoja tämän verkkosivuston käytön seurantaan ja tarkistamiseen, raporttien laatimiseen ja niiden jakamiseen muiden Googlen kehittämien palveluiden kanssa.
  Google voi käyttää henkilötietoja mainosverkostonsa mainosten kontekstualisoimiseen ja mukauttamiseen.

  Käsitellyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot. Hoidon sijainti: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Estä käytöstä. Privacy Shield aihe.

Käyttöoikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia haltijan käsittelemiin tietoihin.

Sinulla on erityisesti oikeus:

 • suostumuksen peruuttamiseksi koko ajan. Voit peruuttaa suostumuksesi aiemmin ilmaisemiensi henkilötietojen käsittelyyn.
 • vastustaa tietosi käsittelyä. Voit vastustaa tietosi käsittelyä, kun ne tapahtuvat muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Lisätietoja väiteoikeudesta on jäljempänä olevassa osiossa.
 • käyttää tietojasi. Sinulla on oikeus saada tietoja Haltijan käsittelemista tiedoista, tietyistä käsittelyn näkökohdista ja saada kopio käsitellyistä tiedoista.
 • tarkista ja pyydä oikaisua. Voit varmistaa, että tietosi ovat oikein, ja pyytää päivitystä tai korjausta.
 • rajoittaa hoitoa. Kun tietyt ehdot ovat voimassa, voit pyytää rajoittamaan tietosi käsittelyä. Tässä tapauksessa Haltija ei käsittele Tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tietojen säilyttämiseen.
 • poistaa tai poistaa henkilötietosi. Kun tietyt ehdot ovat voimassa, voit pyytää, että omistaja poistaa tietosi.
 • vastaanottamaan tietojaan tai siirtämään ne toiselle haltijalle. Sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä muodossa, yleisessä käytössä ja luettavissa automaattisella laitteella ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada siirto esteettä toiselle haltijalle. Tätä säännöstä sovelletaan, kun tietoja käsitellään automaattisilla työkaluilla ja käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, jonka osa Käyttäjä on, tai siihen liittyviin sopimustoimenpiteisiin.
 • tehdä valituksen. Voit tehdä valituksen asianomaiselle henkilötietojen suojaviranomaiselle tai ryhtyä oikeustoimiin.

Väitteen vastustamisoikeuden yksityiskohdat

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun nimissä, käyttäessään julkista toimivaltaa, johon Haltija on sijoittanut, tai tavoitella Haltijan oikeutettua etua, Käyttäjillä on oikeus vastustaa käsittelyä heidän erityistilanteeseensa liittyvistä syistä.

Käyttäjille ilmoitetaan, että jos heidän tietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa hoitoa ilman mitään syytä. Käyttäjät voivat selvittää, käsitteleekö omistaja tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ja käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan vastaaviin osioihin.

Oikeuksien käyttäminen

Käyttääkseen oikeuksiaan Käyttäjät voivat ohjata pyynnön tässä asiakirjassa määritettyihin Haltijan yhteystietoihin. Pyynnöt jätetään maksutta ja haltija käsittelee ne mahdollisimman pian, joka tapauksessa kuukauden kuluessa.

Tämä sivusto käyttää seurantatyökaluja. Jos haluat lisätietoja, voit tutustua Evästekäytäntö.

Lue lisää hoidosta

Puolustus oikeudessa

Haltija voi käyttää henkilötietojasi tuomioistuimessa tai sen mahdollisen toimipaikan valmisteluvaiheessa väärinkäytösten puolustamiseksi käyttäjän tai yhdistettyjen palveluiden käytössä.
Olet tietoinen siitä, että Haltija voi olla velvollinen luovuttamaan tiedot viranomaisten käskystä.

Erityiset tiedot

Pyynnöstäsi tämä verkkosivusto voi tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi antaa sinulle lisä- ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarpeiden vuoksi tämä verkkosivusto ja kaikki sen käyttämät kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä järjestelmälokeja eli tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta ja voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten Käyttäjän IP-osoitteen.

Tiedot, jotka eivät sisälly tähän käytäntöön

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voidaan milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjän omistajalta yhteystietojen avulla.

Älä seuraa -pyyntöihin vastaaminen

Tämä sivusto ei tue Älä seuraa -pyyntöjä.
Jos haluat tietää, tukevatko kolmannen osapuolen palvelut niitä, sinua kehotetaan tutustumaan heidän tietosuojakäytäntöihinsä.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Hoidonhaltija pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä sinulle tällä sivulla ja mahdollisuuksien mukaan tällä verkkosivustolla ja, jos se on teknisesti ja laillisesti mahdollista, ilmoittamalla käyttäjille jonkin yhteystietosi kautta. Tutustu tähän sivuun usein viitaten viimeiseen muokattuun päivämäärään alareunassa.

Jos muutokset vaikuttavat hoitoihin, joiden oikeusperusta on suostumus, Haltija kerää tarvittaessa suostumuksesi uudelleen.