Sekretess & cookie-policy

Denna webbplats samlar in vissa personuppgifter om dina användare.

Ägare av databehandling

Biodling Laterza
St Francis Street 26/G 74011 Castellaneta (TA)
PIVA: 01808340739
Tel: 39 0999647729

Ägarens e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Typer av insamlade data

Bland de personuppgifter som samlas in av denna webbplats, antingen oberoende eller via en tredje part, är: namn; e-post; Cookies; Användningsdata.

Fullständig information om varje typ av data som samlas in finns i de särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller genom specifika informationstexter som visas innan uppgifterna samlas in.
Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av dig eller, när det gäller användningsdata, automatiskt samlas in under användningen av denna webbplats.
Om inget annat anges krävs alla uppgifter som krävs av denna webbplats. Om du vägrar att meddela dem kan det vara omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla tjänsten. I de fall där denna webbplats anger vissa uppgifter som valfria, användare är fria att avstå från att kommunicera sådana uppgifter, utan någon effekt på tillgängligheten av tjänsten eller dess funktion.
Användare som är oroliga för vad data krävs uppmanas att kontakta Innehavaren.
Den eventuella användningen av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna webbplats eller ägarna till de tredjepartstjänster som används av denna webbplats, om inte annat anges, är avsedd att tillhandahålla den tjänst som du begär, utöver de ytterligare ändamål som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgängligt.

Du tar ansvar för personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats via denna webbplats och ser till att du har rätt att kommunicera eller sprida dem, vilket befriar Innehavaren från allt ansvar gentemot tredje part.

Hur och var de insamlade uppgifterna behandlas

Hur man behandlar det

Innehavaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller förstörelse av personuppgifter.
Behandlingen utförs genom dator- och/eller telematikverktyg, organisatoriskt och med logiker som är nära relaterade till de avsedda ändamålen. Förutom innehavaren, i vissa fall, andra parter som deltar i organisationen av denna webbplats (administrativa, kommersiella, marknadsföring, juridiska, systemadministratörer) eller externa enheter (såsom tredje parts tekniska tjänsteleverantörer, postkurirer, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) kan också ha tillgång till data, som också utses, om nödvändigt, ansvarig för ägarens behandling. Den uppdaterade listan över chefer kan alltid begäras från behandlingsägaren.

Rättslig grund för behandling

Ägaren behandlar personuppgifter som rör dig om något av följande villkor är sant:

 • Du har gett ditt samtycke till ett eller flera specifika syften; Obs: I vissa jurisdiktioner kan Innehavaren ha rätt att behandla personuppgifter utan samtycke från dig eller någon annan av de rättsliga grunder som anges nedan, tills du väljer bort sådan behandling. Detta är dock inte tillämpligt om behandlingen av personuppgifter regleras av europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.
 • Behandling är nödvändig för att genomföra ett avtal med dig och/eller genomföra åtgärder före avtalets avtal;
 • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som Innehavaren omfattas av;
 • behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för utövandet av offentliga befogenheter som innehavaren är berätthavare av.
 • behandling är nödvändig för att utöva innehavarens eller tredje mans berättigade intresse.

Det är dock alltid möjligt att be ägaren att klargöra den konkreta rättsliga grunden för varje behandling och i synnerhet att ange om behandlingen grundar sig på den lag som föreskrivs i ett avtal eller nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens kontor och på alla andra orter där de parter som deltar i behandlingen finns. Kontakta ägaren om du vill ha mer information.
Dina personuppgifter kan överföras till ett annat land än ditt land. För mer information om var behandlingen finns, se informationsavsnittet om behandlingen av personuppgifter.

Du har rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter utanför Eu ropeiska unionen eller till en internationell organisation för internationell rätt eller bestående av två eller flera länder, såsom FN, samt säkerhetsåtgärder som innehavaren vidtagit för att skydda uppgifterna.

Du kan kontrollera om någon av de överföringar som just beskrivits genom att granska avsnittet i detta dokument om detaljerna i hanteringen av personuppgifter eller be Innehavaren om information genom att kontakta honom på de uppgifter som anges vid öppnandet.

Djurhållningsperioden

Uppgifterna behandlas och lagras under den tid som krävs enligt de ändamål för vilka de samlades in.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör genomförandet av ett avtal mellan Innehavaren och användaren kommer att behållas tills genomförandet av avtalet har slutförts.
 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som kan hänföras till Innehavarens rättmätiga intresse kommer att behållas tills räntan är fullgjord. Du kan få ytterligare information om det berättigade intresse som innehavaren utövar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta Innehavaren.

När behandlingen baseras på ditt samtycke kan Innehavaren behålla personuppgifter längre tills samtycket återkallas. Dessutom kan innehavaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period i enlighet med en rättslig skyldighet eller på order av en myndighet.

I slutet av lagringsperioden kommer dina personuppgifter att raderas. I slutet av denna period kan därför rätten att få tillgång till, radera, rätta till och överföra uppgifternas rätt till portabilitet inte längre utövas.

Syftet med behandlingen av insamlade uppgifter

Dina uppgifter samlas in för att göra det möjligt för Innehavaren att tillhandahålla Tjänsten, uppfylla rättsliga skyldigheter, svara på förfrågningar eller verkställighetsåtgärder, skydda dina rättigheter och intressen (eller användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt för följande ändamål: Tillgång till konton på tredjepartstjänster, Kommentera innehåll, Kontakta din användare, Statistik och Plattform och Hosting-tjänster.

För att få detaljerad information om syftet med behandlingen och de personuppgifter som behandlas för varje ändamål, kan du läsa avsnittet "Detaljer om behandling av personuppgifter".

Facebook-behörigheter som krävs av denna webbplats

Denna webbplats kan kräva vissa Facebook-behörigheter som gör att du kan utföra åtgärder med ditt Facebook-konto och samla in information, inklusive personuppgifter, från den. Denna tjänst gör det möjligt för denna webbplats att ansluta med ditt konto på det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook Inc.

Mer information om följande behörigheter finns i Dokumentation för Facebook-behörighet och i slutet av året Sekretesspolicy för Facebook.

De behörigheter som krävs är följande:

Grundfraser

Den grundläggande informationen om användaren som är registrerad på Facebook och som normalt innehåller följande data: id, namn, bild, kön och lokaliseringsspråk och, i vissa fall, Facebook "Vänner". Om du har gjort ytterligare data tillgängliga för allmänheten kommer de att vara tillgängliga.

Tillgång till privata data

Ger tillgång till privata data för dig och vänner.

Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

 • Tillgång till konton för tjänster från tredje part

  Denna typ av tjänster gör det möjligt för denna webbplats att ta data från dina konton på tjänster från tredje part och utföra åtgärder med dem.
  Dessa tjänster aktiveras inte automatiskt, men kräver ditt uttryckliga tillstånd.

  Tillgång till ditt Facebook-konto (Facebook, Inc.)

  Denna tjänst gör det möjligt för denna webbplats att ansluta med ditt konto på det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Facebook, Inc.

  Nödvändiga behörigheter: Åtkomst till privata data. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield ämne.

 • Kommentera innehåll

  Kommentarstjänster tillåter användare att göra och göra offentliga kommentarer om innehållet på denna webbplats.
  Användare, beroende på de inställningar som beslutats av ägaren, kan också lämna kommentaren anonymt. När det gäller personuppgifter som lämnas ut av användaren finns det e-post, kan det användas för att skicka meddelanden om kommentarer om samma innehåll. Användarna är ansvariga för innehållet i sina kommentarer.
  Om en feedbacktjänst från tredje part är installerad kan den samla in trafikdata för sidor där kommentarstjänsten är installerad, även om användarna inte använder kommentarstjänsten.

  Direkt hanteras kommentar system (denna webbplats)

  Denna webbplats har sitt eget innehåll kommentera system.

  Personuppgifter som behandlas: namn.

 • Kontakta dig

  E-postlista eller nyhetsbrev (denna webbplats)

  Med registreringen till e-postlistan eller nyhetsbrevet anges användarens e-postadress automatiskt i en lista över kontakter som kan överföras via e-postmeddelanden som innehåller information, även av kommersiell och pr-karaktär, med anknytning till denna webbplats. Din e-postadress kan också läggas till denna lista som ett resultat av registrering med denna webbplats eller efter att ha gjort ett köp.

  Personuppgifter som behandlas: e-post.

 • Plattforms- och värdtjänster

  Dessa tjänster är avsedda att vara värd för och driva viktiga komponenter på denna webbplats, vilket gör det möjligt att leverera denna webbplats från en enda plattform. Dessa plattformar ger ägaren ett brett utbud av verktyg såsom analytiska verktyg, användarregistreringshantering, kommentar och databashantering, e-handel, betalningshantering, etc. Användningen av dessa verktyg innebär insamling och behandling av personuppgifter.
  Vissa av dessa tjänster fungerar via geografiskt spridda servrar på olika platser, vilket gör det svårt att fastställa den exakta platsen där personuppgifter lagras.

  WordPress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com är en plattform som tillhandahålls av Automattic Inc. som gör det möjligt för ägaren att utveckla, driva och vara värd för denna webbplats.

  Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

 • Statistik

  Tjänsterna i det här avsnittet gör det möjligt för behandlingsägaren att övervaka och analysera trafikdata och tjäna till att hålla reda på ditt beteende.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google använder de personuppgifter som samlas in för att spåra och granska användningen av denna webbplats, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google.
  Google kan använda personuppgifter för att kontextualisera och anpassa annonser från sitt annonsnätverk.

  Personuppgifter som behandlas: Cookies; Användningsdata. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy – Välj bort. Privacy Shield ämne.

Användarrättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter med hänvisning till de uppgifter som behandlas av Innehavaren.

I synnerhet har du rätt att:

 • återkalla samtycke alltid. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina tidigare uttryckta personuppgifter.
 • invända mot behandlingen av dina data. Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter när de sker på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information om invändningsrätten finns i avsnittet nedan.
 • komma åt dina data. Du har rätt att få information om de uppgifter som behandlas av Innehavaren, vissa aspekter av behandlingen och att få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • kontrollera och be om rättelse. Du kan kontrollera att dina data är korrekta och begära en uppdatering eller korrigering.
 • begränsa behandlingen. När vissa villkor gäller kan du begära att begränsa behandlingen av dina data. I detta fall kommer Innehavaren inte att behandla uppgifterna för något annat ändamål än dess lagring.
 • radera eller ta bort dina personuppgifter. När vissa villkor gäller kan du begära att dina uppgifter tas bort av ägaren.
 • ta emot sina uppgifter eller få dem överförda till en annan innehavare. Du har rätt att få dina data i strukturerat format, gemensam användning och läsbar med automatisk enhet och, om det är tekniskt möjligt, att få överföringen obehindrad till en annan innehavare. Denna bestämmelse är tillämplig när uppgifterna behandlas med automatiserade verktyg och behandlingen baseras på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på avtalsenliga åtgärder i samband med den.
 • lämna in ett klagomål. Du kan lämna in ett klagomål till relevant myndighet för skydd av personuppgifter eller vidta rättsliga åtgärder.

Uppgifter om rätten till invändning

När personuppgifter behandlas i allmänhetens intresse, i utövandet av offentliga befogenheter som Innehavaren är investerat i eller för att utöva ett legitimt intresse av Innehavaren, har användarna rätt att motsätta sig behandlingen av skäl som har samband med deras särskilda situation.

Användare uppmanas att, om deras data behandlas för direkt marknadsföring, de kan invända mot behandlingen utan att ange någon anledning. Om du vill ta reda på om ägaren behandlar data för direktmarknadsföring kan användare referera till sina respektive avsnitt i det här dokumentet.

Hur man utövar rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan användare rikta en begäran till innehavarens kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Ansökningar lämnas in kostnadsfritt och behandlas av Innehavaren så snart som möjligt, i vilket fall som helst inom en månad.

Denna webbplats använder sig av spårningsverktyg. Om du vill veta mer kan du läsa Policy för cookies.

Läs mer om behandling

Försvar i domstol

Dina personuppgifter kan användas av innehavaren i domstol eller i de förberedande stadierna av dess möjliga etablering för att försvara missbruk i användningen av denna webbplats eller de anslutna tjänsterna av användaren.
Du uppger att du är medveten om att Innehavaren kan vara skyldig att lämna ut uppgifterna på uppdrag av de offentliga myndigheterna.

Specifik information

På din begäran kan denna webbplats, utöver informationen i denna sekretesspolicy, förse dig med ytterligare och kontextuell information om specifika tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

På grund av drift- och underhållsbehov kan denna webbplats och alla tjänster från tredje part som den använder samla in systemloggar, det vill än filer som registrerar interaktioner och även kan innehålla personuppgifter, till exempel användarens IP-adress.

Information som inte finns i denna policy

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter kan när som helst begäras till den registeransvariges ägare med hjälp av kontaktuppgifter.

Svara på "Spåra inte"-begäranden

Den här webbplatsen stöder inte "Spåra inte"-förfrågningar.
För att ta reda på om några tjänster från tredje part som du använder stöder dem uppmanas du att granska deras sekretesspolicyer.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Behandlingsinnehavaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy genom att meddela dig på denna sida och, om möjligt, på denna webbplats och, om det är tekniskt och juridiskt möjligt, genom att meddela användarna via någon av de kontaktuppgifter du har. Vänligen se denna sida ofta, med hänvisning till det sista ändrade datumet längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingar vars rättsliga grund är samtycke, kommer Innehavaren att åter samla in ditt samtycke vid behov.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.