& privātuma politika

Šī tīmekļa vietne apkopo dažus jūsu Lietotāju personas datus.

Datu apstrādes īpašnieks

Biškopības Laterza
St Francis Street 26/G 74011 Castellaneta (TA)
PIVA: 01808340739 PIVA: 01808340739
Tālr.: 39 0999647729

Īpašnieka e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Savākto datu veidi

Starp personas datiem, ko savāc šī Tīmekļa vietne neatkarīgi vai ar trešās personas starpniecību, ir: vārds; e-pasta adresi; Sīkdatnes; Lietojuma dati.

Pilna informācija par katru savākto datu veidu ir sniegta šīs konfidencialitātes politikas īpašajās sadaļās vai ar īpašiem informatīviem tekstiem, kas tiek rādīti pirms datu apkopošanas.
Personas datus jūs varat brīvi sniegt vai Lietošanas datu gadījumā automātiski apkopot šīs Tīmekļa vietnes lietošanas laikā.
Ja vien nav norādīts citādi, ir nepieciešami visi šajā Tīmekļa vietnē prasītie Dati. Ja jūs atsakāties tos paziņot, šai Tīmekļa vietnei var būt iespējams sniegt Pakalpojumu. Gadījumos, kad šī Tīmekļa vietne norāda, ka noteikti Dati nav obligāti, Lietotāji var brīvi atturēties no šādu Datu paziņošanas, neietekmējot Pakalpojuma pieejamību vai tā darbību.
Lietotāji, kuriem ir bažas par to, kādi Dati ir nepieciešami, tiek aicināti sazināties ar Īpašnieku.
Iespējams, ka Jūs izmantojat Sīkdatnes vai citus izsekošanas rīkus, ko veic šī Tīmekļa vietne vai šīs Tīmekļa vietnes izmantoto trešo pušu pakalpojumu īpašnieki, ja tas nav norādīts citādi, ir paredzēts, lai sniegtu Jūsu pieprasīto Pakalpojumu papildus šajā dokumentā un Sīkdatņu politikā aprakstītajiem papildu mērķiem, ja tie ir pieejami.

Jūs uzņematies atbildību par trešo personu Personas datiem, kas iegūti, publicēti vai kopīgoti, izmantojot šo Tīmekļa vietni, un nodrošināt, ka jums ir tiesības tos darīt zināmus vai izplatīt, atbrīvojot Turētāju no jebkādas atbildības trešajām personām.

Kā un kur savāktie dati tiek apstrādāti

Kā to ārstēt

Turētājs veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu personas datu nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu.
Apstrāde tiek veikta, izmantojot datoru un / vai telemātikas instrumentus, organizatoriskā veidā un ar loģiku, kas cieši saistīta ar paredzētajiem mērķiem. Papildus Īpašniekam dažos gadījumos citām personām, kas iesaistītas šīs tīmekļa vietnes organizēšanā (administratīvās, komerciālās, mārketinga, juridiskās, sistēmas administratorus) vai ārējās personas (piemēram, trešo personu tehnisko pakalpojumu sniedzēji, pasta kurjeri, mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, IT uzņēmumi, sakaru aģentūras), var būt piekļuve Datiem, kas arī ir iecelti, ja nepieciešams, ir atbildīgi par īpašnieka attieksmi. Atjaunināto vadītāju sarakstu vienmēr var pieprasīt no Treatment Owner.

Ārstēšanas juridiskais pamats

Īpašnieks apstrādā ar Jums saistītos Personas datus, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 • Jūs esat devis piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem; Piezīme: Dažās jurisdikcijās Turētājs var būt pilnvarots apstrādāt Personas datus bez jūsu vai cita tālāk norādītā juridiskā pamata piekrišanas, līdz jūs atsakāties no šādas ārstēšanas. Tomēr tas nav piemērojams, ja Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas personas datu aizsardzības tiesību akti;
 • Ārstēšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar jums un/vai īstenotu pirmslīguma pasākumus;
 • nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kas attiecas uz Turētāju;
 • attieksme ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedriskas nozīmes uzdevumu vai īstenotu sabiedrības pilnvaras, kuru veikšanai īpašnieks ir ieguldīts;
 • nepieciešama, lai īstenotu Īpašnieka vai trešo personu likumīgās intereses.

Tomēr vienmēr ir iespējams lūgt Īpašniekam precizēt katras attieksmes konkrēto juridisko pamatu un jo īpaši precizēt, vai attieksme ir balstīta uz tiesību aktiem, kas paredzēti līgumā vai nepieciešama līguma noslēgšanai.

Vieta

Datus apstrādā īpašnieka operatīvajās birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas ārstējumā iesaistītās puses. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar īpašnieku.
Jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti uz citu valsti, nevis uz jūsu valsti. Lai iegūtu plašāku informāciju par ārstēšanas vietu, lūdzu, skatiet sadaļu par Personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības iegūt informāciju par juridisko pamatu datu pārsūtīšanai ārpus Eiropas Savienības vai starptautiskai starptautisko starptautisko tiesību organizācijai vai ja to veido divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, kā arī par drošības pasākumiem, ko Īpašnieks veic Datu aizsardzībai.

Jūs varat pārbaudīt, vai kāds no tikko aprakstītajiem pārskaitījumiem, pārskatot šī dokumenta sadaļu par personas datu apstrādi, vai lūgt Īpašniekam informāciju, sazinoties ar viņu pie atklāšanas sadaļā norādītajām detaļām.

Saglabāšanas periods

Dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik daudz laika, kādiem tos vāca.

Tāpēc:

 • Personas dati, kas savākti nolūkos, kas saistīti ar līguma izpildi starp Īpašnieku un Lietotāju, tiks saglabāti līdz šī līguma izpildes pabeigšanai.
 • Personas dati, kas savākti nolūkos, kuri ir saistīti ar Turētāja likumīgām interesēm, tiks saglabāti līdz brīdim, kad šī interese tiks izpildīta. Jūs varat iegūt papildu informāciju par Īpašnieka likumīgajām interesēm attiecīgajās šī dokumenta sadaļās vai sazinoties ar Īpašnieku.

Ja ārstēšana ir pamatota ar jūsu piekrišanu, Turētājs var saglabāt personas datus ilgāk, līdz šī piekrišana tiek atsaukta. Turklāt Turētājam var būt pienākums glabāt Personas datus ilgāku laiku saskaņā ar juridiskām saistībām vai iestādes rīkojumiem.

Saglabāšanas perioda beigās jūsu Personas dati tiks dzēsti. Tādēļ šī perioda beigās vairs nevar īstenot tiesības piekļūt Datiem, tos dzēst, labot un pārnesamību.

Savākto datu apstrādes mērķis

Jūsu Dati tiek apkopoti, lai Ļautu Īpašniekam sniegt Pakalpojumu, izpildīt juridiskās saistības, atbildēt uz pieprasījumiem vai izpildes darbībām, aizsargāt jūsu tiesības un intereses (vai Lietotāju vai trešo personu tiesības), atklāt jebkādas ļaunprātīgas vai krāpnieciskas darbības, kā arī šādiem mērķiem: piekļuve trešo pušu pakalpojumu kontiem, Komentāri par saturu, Sazinieties ar savu lietotāju, Statistiku un platformu un hostinga pakalpojumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par ārstēšanas mērķi un katram nolūkam apstrādātajiem Personas datiem, jūs varat atsaukties uz sadaļu "Personas datu apstrādes dati".

Facebook atļaujas, kas nepieciešamas šai tīmekļa vietnei

Šajā tīmekļa vietnē var būt nepieciešamas noteiktas Facebook atļaujas, kas ļauj jums veikt darbības ar jūsu Facebook kontu un no tās apkopot informāciju, tostarp Personas datus. Šis pakalpojums ļauj šai mājas lapai sazināties ar jūsu kontu sociālajā tīklā Facebook, ko nodrošina Facebook Inc.

Lai iegūtu papildinformāciju par šīm atļaujām, skatiet Facebook atļauju dokumentācija un gada beigās, Facebook konfidencialitātes politika.

Nepieciešamās atļaujas ir šādas:

Pamatinformācija

Facebook reģistrētā lietotāja pamatinformācija, kas parasti ietver šādus datus: id, vārds, attēls, dzimums un lokalizācijas valoda un dažos gadījumos Facebook "Draugi". Ja esat padarījis pieejamus papildu datus, tie būs pieejami.

Piekļuve privātiem datiem

Ļauj piekļūt jūsu un draugu privātajiem datiem.

Informācija par personas datu apstrādi

Personas dati tiek vākti šādiem mērķiem un izmantojot šādus pakalpojumus:

 • Piekļuve trešo pušu pakalpojumu kontiem

  Šāda veida pakalpojumi ļauj šai Tīmekļa vietnei paņemt datus no jūsu kontiem par trešo pušu pakalpojumiem un veikt darbības ar tiem.
  Šie pakalpojumi netiek automātiski aktivizēti, bet tiem ir nepieciešama jūsu īpaša atļauja.

  Piekļuve jūsu Facebook kontam (Facebook, Inc.)

  Šis pakalpojums ļauj šai mājas lapai sazināties ar jūsu kontu sociālajā tīklā Facebook, ko nodrošina Facebook, Inc.

  Nepieciešamās atļaujas: piekļuve privātiem datiem. Ārstēšanas vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika. Privātuma vairoga tēma.

 • Satura komentēšana

  Komentāru pakalpojumi ļauj lietotājiem sniegt un publiskot komentārus par šīs tīmekļa vietnes saturu.
  Lietotāji, atkarībā no iestatījumiem, ko nosaka Īpašnieks, var arī atstāt komentāru anonīmi. Lietotāja izdalīto Personas datu gadījumā ir e-pasts, to var izmantot, lai nosūtītu paziņojumus par komentāriem par to pašu saturu. Lietotāji ir atbildīgi par savu komentāru saturu.
  Ja ir instalēts trešās puses atsauksmju pakalpojums, tas var apkopot datplūsmas datus lapām, kurās ir instalēts komentāru pakalpojums, pat ja lietotāji neizmanto komentāru pakalpojumu.

  Tieši pārvaldīta komentāru sistēma (šī tīmekļa vietne)

  Šī mājas lapa ir sava satura komentēšanas sistēmu.

  Apstrādātie personas dati: vārds.

 • Sazinieties ar jums

  Adresātu saraksts vai biļetens (šī tīmekļa vietne)

  Reģistrējoties adresātu sarakstam vai informatīvajam izdevumam, Lietotāja e-pasta adrese tiek automātiski ievadīta to kontaktpersonu sarakstā, uz kurām var nosūtīt e-pasta ziņojumus, kuros ir ietverta arī komerciāla un reklāmas rakstura informācija, kas saistīta ar šo tīmekļa vietni. Jūsu e-pasta adrese var tikt pievienota arī šim sarakstam, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē vai pēc pirkuma veikšanas.

  Personas dati tiek apstrādāti: e-pasts.

 • Platformas un hostinga pakalpojumi

  Šie pakalpojumi ir paredzēti, lai viesotu un vadītu šīs tīmekļa vietnes galvenos komponentus, iesakotu šo tīmekļa vietni no vienas platformas. Šīs platformas nodrošina Īpašniekam plašu rīku klāstu, piemēram, analītiskos rīkus, lietotāju reģistrācijas pārvaldību, komentāru un datu bāzu pārvaldību, e-komerciju, maksājumu apstrādi utt. Šo rīku izmantošana ietver Personas datu vākšanu un apstrādi.
  Daži no šiem pakalpojumiem darbojas, izmantojot ģeogrāfiski izkliedētus serverus dažādās vietās, tāpēc ir grūti noteikt precīzu personas datu atrašanās vietas atrašanās vietu.

  WordPress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com ir platforma, ko nodrošina Automattic Inc. kas ļauj Īpašniekam izstrādāt, ekspluatēt un viesot šo Tīmekļa vietni.

  Apstrādātie personas dati: dažāda veida dati, kā norādīts pakalpojuma privātuma politikā. Ārstēšanas vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika.

 • Statistiku

  Šajā sadaļā ietvertie pakalpojumi ļauj ārstēšanas īpašniekam pārraudzīt un analizēt datplūsmas datus un kalpot, lai sekotu jūsu uzvedībai.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google LLC ("Google"). Google izmanto apkopotos Personas datus, lai izsekotu un pārskatītu šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus un koplietotu tos ar citiem Google izstrādātiem pakalpojumiem.
  Google var izmantot personas datus, lai kontekstualizētu un pielāgotu reklāmas no sava reklamēšanas tīkla.

  Apstrādātie personas dati: Sīkdatnes; Lietojuma dati. Ārstēšanas vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika – Atteikšanās. Privātuma vairoga tēma.

Lietotāja tiesības

Lietotāji var izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz Īpašnieka apstrādātajiem datiem.

Jo īpaši jums ir tiesības:

 • atsaukt piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu iepriekš izteikto Personas datu apstrādei.
 • iebilst pret jūsu datu apstrādi. Jūs varat iebilst pret jūsu Datu apstrādi, ja tie notiek uz cita juridiska pamata, nevis piekrišanas. Sīkāku informāciju par iebildumu tiesībām var sniegt turpmāk sniegtajā sadaļā.
 • piekļūt jūsu Datiem. Jums ir tiesības saņemt informāciju par Īpašnieka apstrādātajiem Datiem, noteiktiem ārstēšanas aspektiem un saņemt apstrādāto Datu kopiju.
 • pārbaudīt un lūgt labojumus. Varat pārbaudīt, vai jūsu dati ir pareizi, un pieprasīt atjauninājumu vai labojumu.
 • ierobežot ārstēšanu. Ja ir spēkā noteikti nosacījumi, jūs varat pieprasīt ierobežot jūsu Datu apstrādi. Šādā gadījumā Īpašnieks neiztur datus citiem mērķiem, kā tikai to saglabāšanai.
 • dzēst vai noņemt jūsu Personas datus. Ja ir spēkā noteikti nosacījumi, varat pieprasīt, lai īpašnieks dzēsīs jūsu Datus.
 • saņemt savus datus vai nodot tos citam turētājam. Jums ir tiesības saņemt savus Datus strukturētā formātā, kopīgi izmantot un lasāmus ar automātisku ierīci un, ja tas ir tehniski iespējams, panākt, lai pārsūtīšana netraucēti citam turētājam. Šis noteikums ir piemērojams, ja Dati tiek apstrādāti ar automatizētiem rīkiem un apstrāde ir balstīta uz Lietotāja piekrišanu, uz līgumu, kurā Lietotājs ir daļa, vai uz ar to saistītiem līguma pasākumiem.
 • iesniegt sūdzību. Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai personas datu aizsardzības iestādei vai iesniegt prasību tiesā.

Sīkas ziņas par iebildumu tiesībām

Ja Personas datus apstrādā sabiedrības interesēs, īstenojot sabiedrības pilnvaras, kuras īpašnieks ir ieguldīts, vai lai īstenotu Īpašnieka likumīgās intereses, Lietotājiem ir tiesības iebilst pret ārstēšanu ar viņu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ.

Lietotājiem tiek ieteikts, ka, ja viņu dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, viņi var iebilst pret ārstēšanu, nesniedzot nekādu pamatojumu. Lai uzzinātu, vai Īpašnieks apstrādā datus tiešā mārketinga mērķiem, Lietotāji var atsaukties uz savām attiecīgajām šī dokumenta sadaļām.

Kā izmantot tiesības

Lai izmantotu savas tiesības, Lietotāji var nosūtīt pieprasījumu uz Šajā dokumentā norādīto Īpašnieka kontaktinformāciju. Pieprasījumus iesniedz bez maksas un Īpašnieks apstrādā pēc iespējas ātrāk, jebkurā gadījumā mēneša laikā.

Šī mājas lapa izmanto izsekošanas rīkus. Lai uzzinātu vairāk, varat skatīt Sīkdatņu politika.

Uzziniet vairāk par ārstēšanu

Aizstāvība tiesā

Īpašnieks var izmantot Jūsu Personas datus tiesā vai tā iespējamās izveidošanas sagatavošanās posmos, lai aizstāvētu ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot šo Tīmekļa vietni vai Saistītos Pakalpojumus, ko lietotājs veic.
Jūs norādāt, ka zināt, ka Īpašniekam var būt pienākums atklāt Datus pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

Konkrēta informācija

Pēc jūsu pieprasījuma, papildus šajā konfidencialitātes politikā ietverto informāciju, šī Tīmekļa vietne var sniegt jums papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem Pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāli un uzturēšana

Ekspluatācijas un uzturēšanas vajadzību dēļ šī Tīmekļa vietne un visi trešās puses pakalpojumi, ko tā izmanto, var apkopot sistēmas žurnālus, t.i., failus, kas reģistrē mijiedarbību un var saturēt personas datus, piemēram, Lietotāja IP adresi.

Informācija , kas nav iekļauta šajā politikā

Papildu informāciju par Personas datu apstrādi var pieprasīt pārziņa īpašniekam jebkurā laikā, izmantojot kontaktinformāciju.

Atbildēšana uz pieprasījumiem "Neizsekot"

Šī vietne neatbalsta "Neizsekot" pieprasījumus.
Lai uzzinātu, vai kāds no trešo pušu pakalpojumiem, ko izmantojat, tos atbalsta, ieteicams pārskatīt viņu konfidencialitātes politikas.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Treatment Holder patur tiesības veikt izmaiņas šajā privātuma politikā jebkurā laikā, paziņojot jums šajā lapā un, ja iespējams, šajā Tīmekļa vietnē un, ja tas ir tehniski un juridiski iespējams, paziņojot Lietotājiem, izmantojot kādu no jūsu rīcībā ir kontaktinformācija. Lūdzu, skatiet šo lapu bieži, atsaucoties uz pēdējo mainīto datumu apakšā.

Ja izmaiņas ietekmē ārstēšanu, kuras juridiskais pamats ir piekrišana, Īpašnieks vajadzības gadījumā atkārtoti apkopos jūsu piekrišanu.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.