Polityka prywatności & cookie

Ta witryna gromadzi pewne dane osobowe dotyczące jej użytkowników.

Kontroler danych

Pszczelarstwo Laterza
Via San Francesco 26/G 74011 Castellaneta (TA)
PIVA: 01808340739
Tel: +39 099969647729

Adres e-mail Właściciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę stronę, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię i nazwisko; e-mail; pliki cookie; dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w specjalnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pomocą specjalnych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed ich zebraniem.
Dane osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowania, zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisu.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą stronę internetową są obowiązkowe. Jeśli odmówisz świadczenia usługi, może to być niemożliwe dla tej strony internetowej. W przypadku, gdy niniejsza Strona Internetowa wskazuje pewne Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, które dane są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.
Korzystanie z Plików Cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Witrynę lub właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Witrynę, o ile nie stwierdzono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce dotyczącej Plików Cookie, jeśli jest ona dostępna.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tego serwisu i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Metody i miejsce przetwarzania gromadzonych danych

Metody leczenia

Kontroler danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi komputerowych i/lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych z wyznaczonymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach, inne podmioty zaangażowane w organizację tej Strony (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mogą mieć dostęp do Danych, również wyznaczone, w razie potrzeby, przez Administratora Danych jako Przetwarzający. Aktualną listę procesorów danych można zawsze zamówić u administratora danych.

Podstawa prawna leczenia

Właściciel przetwarza dane osobowe odnoszące się do Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Kontroler Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu ("opt-out") wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych;
 • zabieg ten jest niezbędny do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega kontroler;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej kontrolerowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów kontrolera lub osób trzecich.

Zawsze można jednak poprosić Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego zabiegu, a w szczególności o określenie, czy dany zabieg jest oparty na prawie, przewidziany w umowie, czy też konieczny do zawarcia umowy.

Lokalizacja

Dane są przetwarzane w siedzibie administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z kontrolerem danych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym się znajdujesz. W celu uzyskania dalszych informacji na temat miejsca przetwarzania danych Użytkownik może zapoznać się z częścią dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy jeden z opisanych powyżej przekazów ma miejsce poprzez zapoznanie się z częścią niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych lub zażądać informacji od Administratora Danych kontaktując się z nim na początku.

Okres ochrony

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dlatego:

 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z uzasadnionym interesem Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje o uzasadnionym interesie, do którego dąży Właściciel w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator danych może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, aż do odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Na koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, usuwania, poprawiania i przenoszenia danych.

Cele przetwarzania danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania lub działania wykonawcze, ochrony jego praw i interesów (lub Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich działań złośliwych lub oszukańczych, a także w następujących celach: Dostęp do kont w usługach osób trzecich, Komentarz Treści, Kontakt z Użytkownikiem, Statystyki i Platforma oraz Usługi Hostingowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych przetwarzanych dla każdego z tych celów, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Dane osobowe przetwarzane".

Zezwolenia na korzystanie z Facebooka wymagane przez tę stronę internetową

Ta Witryna może wymagać pewnych zezwoleń Facebooka na wykonywanie działań z wykorzystaniem konta Facebook i na gromadzenie informacji, w tym danych osobowych, z niego. Usługa ta pozwala tej stronie internetowej połączyć się z Twoim kontem w sieci społecznościowej Facebook dostarczonej przez Facebook Inc.

Więcej informacji na temat następujących uprawnień znajduje się na stronie Facebook umożliwia prowadzenie dokumentacji i Polityka prywatności na Facebooku.

Wymagane zezwolenia są następujące:

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o Użytkowniku zarejestrowanym na Facebooku, które zazwyczaj zawierają następujące dane: identyfikator, imię, zdjęcie, płeć i język lokalizacji oraz, w niektórych przypadkach, "Przyjaciele" Facebooka. Jeżeli Użytkownik udostępnił publicznie dodatkowe dane, będą one również dostępne.

Dostęp do danych prywatnych

Umożliwia dostęp do prywatnych danych Użytkownika i jego znajomych.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

 • Dostęp do rachunków w usługach osób trzecich

  Tego typu usługi pozwalają tej witrynie na zbieranie danych z kont użytkowników w usługach osób trzecich i wykonywanie z nimi czynności.
  Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.

  Logowanie konta na Facebooku (Facebook, Inc.)

  Usługa ta pozwala tej stronie połączyć się z Twoim kontem w sieci społecznościowej Facebook dostarczonej przez Facebook, Inc.

  Wymagane jest pozwolenie: Dostęp do danych prywatnych.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający zasad ochrony prywatności.

 • Komentarz merytoryczny

  Usługi komentowania pozwalają Użytkownikom na zgłaszanie własnych uwag dotyczących treści zawartych w Serwisie i upublicznianie ich.
  Użytkownicy, w zależności od ustawień ustalonych przez Właściciela, mogą również pozostawić komentarz anonimowo. W przypadku, gdy dane osobowe udostępnione przez Użytkownika zawierają wiadomość e-mail, może ona zostać wykorzystana do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tych samych treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
  W przypadku zainstalowania usługi dodawania komentarzy przez osoby trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi dodawania komentarzy, może ona zbierać dane o ruchu dotyczącym stron, na których zainstalowana jest usługa dodawania komentarzy.

  System komentarzy zarządzany bezpośrednio (ta strona)

  Ta strona ma swój własny system komentarzy treści.

  Dane osobowe przetwarzane: imię i nazwisko.

 • Skontaktuj się z Użytkownikiem

  Lista mailingowa lub biuletyn informacyjny (ta strona internetowa)

  Po zarejestrowaniu się na liście mailingowej lub w biuletynie, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, odnoszące się do tego Serwisu. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji na tej stronie lub po dokonaniu zakupu.

  Dane osobowe przetwarzane: e-mail.

 • Platforma i usługi hostingowe

  Usługi te są przeznaczone do hostingu i obsługi kluczowych elementów tej strony internetowej, co pozwala na dostarczenie tej strony z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroki zakres narzędzi, takich jak np. narzędzia analityczne, zarządzanie rejestracją użytkowników, zarządzanie komentarzami i bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności itp. Korzystanie z takich narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.
  Niektóre z tych usług działają poprzez serwery zlokalizowane geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

  WordPress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com jest platformą dostarczaną przez Automattic Inc., która pozwala Właścicielowi na rozwój, obsługę i hostowanie tej strony.

  Dane osobowe przetwarzane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

 • Statystyki

  Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych na monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań użytkowników.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC ("Google"). Google korzysta z danych osobowych gromadzonych w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz udostępniania ich innym usługom świadczonym przez Google.
  Google może wykorzystywać dane osobowe w celu kontekstowania i personalizowania reklam w swojej sieci reklamowej.

  Dane osobowe przetwarzane: Ciasteczka; Dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności – Wykluczyć. Podmiot przestrzegający zasad ochrony prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych.

W szczególności, Użytkownik ma do tego prawo:

 • odwołać zgodę w każdej chwili. Użytkownik może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, jeżeli odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez administratora danych, o niektórych aspektach ich przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 • sprawdzić i poprosić o korektę. Użytkownik może zweryfikować dokładność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub korektę.
 • aby uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych. W tym przypadku kontroler danych nie będzie przetwarzał danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • uzyskać skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Kontrolera Danych.
 • odebrać swoje dane lub zlecić ich przekazanie innemu administratorowi danych. Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną lub na środkach umownych z nią związanych.
 • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych lub podjąć działania prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących administratorowi danych lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, Użytkownicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Przypomina się użytkownikom, że jeżeli ich dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się ich przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Kontroler Danych przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać ze swoich praw

W celu skorzystania z uprawnień Użytkownika, Użytkownik może zwrócić się z prośbą o podanie danych kontaktowych Właściciela wskazanych w niniejszym dokumencie. Zapytania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela jak najszybciej, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.

Ta strona korzysta z narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może skonsultować się z Polityka Cookie.

Więcej informacji na temat leczenia

Obrona w sądzie

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ewentualnego powołania go do obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu lub Usług powiązanych.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Informacje szczegółowe

Na Państwa życzenie, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Strona może dostarczyć Państwu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik systemowy i konserwacja

Dla potrzeb operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Żądania "Nie śledź

Ta strona nie obsługuje wniosków "Nie śledź".
Aby dowiedzieć się, czy usługi stron trzecich, z których korzystasz, wspierają je, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadamianie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na tej stronie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z posiadanych przez niego danych kontaktowych. Dlatego prosimy o częste przeglądanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie, w razie potrzeby, odbierze zgodę Użytkownika.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.